• Πατριάρχου Διονυσίου 31, Δράμα
  • 2521038100
  • info@taurus.gr

Προφίλ

Σαν αποτέλεσμα της μεγάλης μας εμπειρίας σε θέματα φύλαξης και ασφάλειας από το 1987 τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και στο εξωτερικό, είναι η ίδρυση της TAURUS HELLAS SECURITY, αμιγής Ελληνική ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Φέρει άδεια λειτουργίας Ι.Ε.Π.Υ.Α. με αριθμό πρωτοκόλλου 3015/39/60/1964-δ' από το Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη. Ιδρύθηκε στην Δράμα, με σκοπό την υψηλή παροχή υπηρεσιών ασφάλειας τόσο με ανθρώπινο δυναμικό όσο και με τεχνικά μέσα. Διαθέτει δικό της κέντρο επιχειρήσεων που στεγάζεται στον κτηριακό χώρο της εταιρίας και λειτουργεί αδιάκοπα 24ώρες το 24ωρο.

Σχεδιάζουμε από κοινού το πακέτο των παρεχομένων υπηρεσιών και προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας πάντα με γνώμονα τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη.

Γνωρίζοντας πολύ καλά τις δυσκολίες και τα μυστικά του επαγγέλματος, η TAURUS HELLAS SECURITY ανταποκρίνεται με συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης στα δύσκολα καθήκοντα 24 ώρες το 24ωρο και για 365 μέρες το χρόνο.

Εξοπλισμένη με τα καλύτερα συστήματα ασφαλείας τα οποία πληρούν όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, η TAURUS HELLAS SECURITY είναι σε θέση να εγγυηθεί την αδιάλειπτη λειτουργία και αποτελεσματικότητα των συστημάτων της.

Με το άμεσο και άψογα οργανωμένο τεχνικό τμήμα η τεχνική υποστήριξη που παρέχει η TAURUS HELLAS SECURITY στους πελάτες της είναι ο άξονας της ανάπτυξης της. Η επιχείρηση επενδύει συνεχώς στην υψηλή εξειδίκευση του προσωπικού της και στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών .

Image

Τα στελέχη της TAURUS HELLAS SECURITY δραστηριοποιούνται στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλειας απο το 1987 και τα τελευταία χρόνια με τα συστήματα ασφαλείας. 

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρίας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της.Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις των πελατών, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας. Η Taurus Hellas Security καινοτομεί αφού συνδυάζει την ασφάλεια με πάρα πολλές υπηρεσίες και αυτοματισμούς, δημιουργώντας έξυπνα συστήματα ασφαλείας,με άπειρες δυνατότητες και ευκολίες για τον χρήστη.

Η επιτυχία της Taurus Hellas Security στηρίζεται στην πολυετή πείρα μας και στο ειδικευμένο προσωπικό, εξασφαλίζοντας ποιότητα, ασφάλεια, λειτουργικότητα και οικονομία, ανάλογα με τον κάθε πελάτη χωριστά.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

Συστήματα ασφαλείας

συναγερμοί & κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης

24ωρο κέντρο λήψεων σημάτων και εικόνας

υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων

αυτοματισμοί

περιπολίες

άμεση επέμβαση

στατικές φυλάξεις

και ολα αυτά πάντα με γνόμωνα τις απαιτήσεις του πελάτη. Λειτουργούμε πάντα γρήγορα και εχέμυθα, για την δική σας ασφάλεια.

Ανθρώπινο δυναμικό

Επάρκεια, Ενημέρωση, Κατάρτιση και Εκπαίδευση

Το προσωπικό της εταιρίας επιλέγεται πάντοτε με αυστηρά κριτήρια ώστε να βελτιστοποιείται η « παραγωγική διαδικασία » και φέρει υποχρεωτικά την ειδική άδεια εργασίας Security βάσει του Νόμου 2518/97.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο επίπεδο τεχνολογικής κατάρτισης και εκπαίδευσης των στελεχών που προσλαμβάνονται αλλά και συνεργατών υπεργολάβων.

Επίσης, λαμβάνεται μέριμνα ώστε το προσωπικό που θα προσληφθεί να είναι εξειδικευμένο στο αντικείμενο της κύριας απασχόλησής του και να κατέχει κατά το μέγιστο δυνατό τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους.

Η taurus hellas security, προκειμένου να αξιοποιήσει βέλτιστα το προσωπικό της, μεριμνά για την απαιτούμενη ενημέρωση του κάθε εργαζόμενου σε ότι αφορά το εργασιακό του αντικείμενο, τις αρμοδιότητές του, τις υποχρεώσεις του και τη σημαντικότητα της θέσης του σχετικά με την επίτευξη των ποιοτικών στόχων της εταιρίας.

Τέλος, όλοι οι προσληφθέντες υπάλληλοι εκπαιδεύονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας και στα έντυπα λειτουργίας κατά τον πρώτο μήνα πρόσληψης.

Το σύνολο του προσωπικού της εταιρίας εκπαιδεύεται και επιμορφώνεται σε συνεχή βάση, ώστε να είναι σε θέση να εξασκεί τα καθήκοντα του όπως προβλέπεται από το Σ.Δ.Π. για την υλοποίηση ποιοτικής υπηρεσίας. Ως εκπαίδευση εννοείται η διαδικασία τεχνικής κατάρτισης και πιστοποίησης του προσωπικού σχετικά με τη λειτουργία και χρήση του εξοπλισμού της εταιρίας, χρήσης υλικών, ενώ ως επιμόρφωση η επικαιροποίηση των γνώσεων του προσωπικού κυρίως μέσω συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια και διαλέξεις.

Αρμόδιο για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων.

Οι ανάγκες για επιμόρφωση του προσωπικού καθορίζονται από τους Υπευθύνους Τμημάτων και τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και εγκρίνονται από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρίας.

Κάθε νεοπροσλαμβανόμενος εκπαιδεύεται εντός μηνός για όλες τις διαδικασίες και έντυπα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του στην επιχείρηση.

Πολιτική Ποϊοτητας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική Ποιότητας της Taurus Hellas αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της. Η υλοποίησή της γίνεται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε αλλαγή της Πολιτικής Ποιότητας της εταιρίας συνεπάγεται την αντίστοιχη τροποποίηση του Σ.Δ.Π.

Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις των πελατών, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η εταιρία διαθέτει:

1
προσωπικό με πιστοποιημένη εκπαίδευση υψηλού επιπέδου
2
άρτια οργάνωση
3
εξοπλισμό
4
τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και διαχείριση μηχανολογικού εξοπλισμού.

TAURUS HELLAS SECURITY

ISO certifications

ISO

 

Χρησιμα

Επισημοι Συνεργατες

ακολουθηστε μας